Supervision

- individuelt og i grupper

 

Psykologgruppen Randers tilbyder blandt andet supervision til:

 

Personalegrupper

- sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere eller andre med behandlingsansvar/klientkontakt

- ansatte i psykiatrien, på bosteder eller andre sociale institutioner

- frivillige i hjælpeorganisationer

 

Psykologer

- ekstern supervision mod autorisation - samlet pakke tilrettelægges for 2-4 personer

- intensive supervisionsforløb over 8 dage af 5 timer - se mere

 

Vi kan inddrage temaer som interventioner og planlægning af forløb, feedback på egen stil, selvomsorg, anvendelse af psykologiske forståelsesrammer (f.eks. kognitiv adfærdsterapi, compassion-fokuseret terapi, mv.), samarbejde i teams etc.

 

Kontakt os for at aftale supervisionsforløbets indhold og struktur