Kurser for klienter

PSYKISK ROBUST

Styrk din psykiske robusthed

Læs mere

 

FOREBYG OG HÅNDTÉR STRESS

Introduktionskursus til stress

Læs mere

 

PSYKOLOGBEHANDLING MOD DEPRESSION

Kognitiv adfærdsterapi i gruppe. Samme pris som med tilskud fra egen læge

Læs mere

 

PSYKOLOGBEHANDLING MOD ANGST

Kognitiv adfærdsterapi i gruppe. Samme pris som med tilskud fra egen læge

Læs mere

 

PSYKOLOGBEHANDLING MOD ENKELTFOBIER

Bliv fri af din fobi

Læs mere

 

STÅ FREM OG STÅ FAST

Kursus i kommunikation

Læs mere