Undersøgelser og erklæringer

Psykologgruppen Randers udarbejder psykologiske undersøgelser og erklæringer for at afdække ressourcer, færdigheder, arbejdsdygtighed, begavelse, tab af evner efter hjerneskade mv.

 

Vi har 10 års erfaring med psykologiske undersøgelser og udarbejder både personlighedsundersøgelser, neuropsykologiske undersøgelser, begavelsesundersøgelser og mangeartede undersøgelser i sammenhænge med arbejdsmarkedstilknytning, sygefravær, mm.

 

Vi laver ligeledes psykologiske vurderinger, som er kortere end undersøgelserne, men som har til formål at vurdere en persons basale evner og /eller personfunktion, samt andre beskrivelser i en given sag.


Psykologgruppen Randers har et nært samarbejde med forskellige kommuner og forsikringsselskaber, som ønsker psykologiske undersøgelser i forbindelse med personsager. Det er også muligt for private at henvende sig.