Information om forebyggelse af corona-smitte

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til at forebygge smitte af Coronavirus, så vi kan hjælpe med til, at sygdommen kommer til at belaste vores samfund så lidt som muligt.

 

Vi indretter derfor dagligdagen i klinikken på lidt anden vis i den kommende periode:

 

Alle tilbydes samtale over telefon- eller videoforbindelse. Med videoforbindelse er der sikret diskretion og end-to-end kryptering, så vi overholder de regler vi er underlagt som sundhedspersoner. Vi benytter WIRE. Ved videokonsultation er det derfor påkrævet, at du sidder i et roligt, uforstyrret rum og har en computer med dig. Samtalerne forløber, som du kender dem – blot over video. Har du spørgsmål vedr. telefon- eller videokonsultationer, skal du endelig spørge.

 

Ved fremmøde i klinikken beder vi om de almindelige hensyn:

 

Vi har ændret indretningen i venteområdet, så risikoen for smitte nedsættes der.

 

I tilfælde af akutte, livstruende situationer, afvikles samtaler i klinikken, face to face.

 

Og husk, vi gør alt dette, fordi vi ønsker at passe på dem, som i forvejen har et svækket helbred, vores ældre og så presset på sundhedssystemet minimeres.

 

Med venlig hilsen

 

Psykologerne Niels Baden og Annemarie Ostenfeld