Compassion-fokuseret terapi

Med CFT (Compassion-fokuseret terapi) får du forståelse for, hvordan dit sind fungerer, og ikke mindst hvorfor det ind i mellem udfordrer os med svære følelser som vrede, angst og tristhed. At have den viden hjælper os i gang med at blive mere accepterende og forstående overfor både vores egne og andres følelsesmæssige reaktioner. I forlængelse af dette træner vi metoder til at udvikle et medfølende og omsorgsfuldt sind, som styrker fornemmelsen af tryghed og tilfredshed. Forskning peger på, at en medfølende relation til sig selv og andre danner grobund for fleksibilitet og kreativitet i både tanke og handling, og derudover forebygger og lindrer både psykiske og fysiske lidelser.

 

Compassion-fokuseret terapi er særligt velegnet til dig, som er plaget af selvkritik og skamfølelse og lider af symptomer på stress eller angst. På kurset lægger vi vægt på at skabe en tryg og uformel ramme, hvor du kan udforske dine uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner og arbejde med at forandre dem på en nænsom, men effektfuld måde.

 

Gruppeforløb

Compassion-fokuseret træning

Compassion-træning og yoga